„Vybízím vás všechny k tomu, abyste byli trpěliví a vytrvalí při hledání spravedlnosti a pokoje. Pěstujte zdravý smysl pro všechno, co je spravedlivé a opravdové. Pokoj není nikdy plně dosaženým dobrem, nýbrž cílem, po kterém je třeba toužit a o který je třeba se přičiňovat." otec Benedikt


Naše poslání…

Občanské sdružení Unie otců (plným názvem Unie otců - otcové za práva dětí - Fathers for the rights of children) má tu čest spojovat a zastupovat otce a muže bez rozdílu vzdělání, národnosti, věku, politického či náboženského přesvědčení. 

Usilujeme o správnou funkci rodiny a její stabilitu. Podporujeme snížení rozvodovosti, a sice porozuměním správného úkolu muže a ženy, pochopením a učením se role otce a matky. Vystupujeme proti omezování práv dítěte, hlavně pak proti omezování práva na oba rodiče.

Kořeny problémů ve společnosti často vidíme v nesprávné, nedostatečné a mnohdy i deformované výchově v rodině. Proto usilujeme o vytvoření účinných legislativních nástrojů, které povedou k upevnění rodiny a posílení její výchovné funkce.

Unie otců usiluje o zdravé vztahy v rodině i ve společnosti. Chce objevovat a chránit krásu a důstojnost dětství i mužství a ženskosti, otcovství i mateřství, stejně jako i panictví a panenství. Bojuje proti diskriminaci mužů i žen, proti diskriminaci bezbranných malých dětí.„Děti mají přirozené právo nejen na oba rodiče, ale i na jejich věrnost a společnou lásku. Aby dítě správně pochopilo lásku, musí ho maminka vést k tatínkovi a tatínek k mamince, a ne se o dítě přetahovat nebo si ho kupovat či dokonce používat jako nástroj boje mezi dospělými. Aby dítě získalo správnou představu o základní jednotce společnosti, o rodině, potřebuje osobní zkušenost dobré rodiny, která dovede úspěšně zvládat krize, rodiny, kde žije jeden pro druhého. Přátelé, přiznejme pravdivě, že v naší společnosti v této oblasti potřebujeme veliký posun v myšlení.“ otec Jan

 


Tátové - tátové pečující o děti - diskuse, zkušenosti, názory, kontakty