Role otce je nepostradatelná při výchově dětí, je důležitá pro vyvážené vztahy v rodině i ve společnosti. Přesto jsou muži u nás v tomto směru diskriminováni - po rozvodu bývá ve většině případů dítě svěřováno matce, nezřídka je dítě matkou a jejími nejbližšími příbuznými proti otci přímo štváno (tzv. syndrom zavrženého rodiče). Málokdo si uvědomí, jaké následky tyto narušené vztahy dítěte a otce mají, protože otcovský vzor je nezastupitelný pro jejich zdravý psychosociální vývoj. Děti bez otce mají problémy s navazováním partnerských vztahů, chybí jim znalost modelu fungující rodiny, chlapci postrádají adekvátní mužský vzor.


Naše poslání…

Unie otců - otcové za práva dětí, z.s. (IČ 48132161) má tu čest spojovat a zastupovat otce a muže bez rozdílu vzdělání, národnosti, věku, politického či náboženského přesvědčení. 

Usilujeme o správnou funkci rodiny a její stabilitu. Podporujeme snížení rozvodovosti, a sice porozuměním správného úkolu muže a ženy, pochopením a učením se role otce a matky. Podporujeme práva dětí, především na oba rodiče.

Unie otců usiluje o zdravé vztahy v rodině i ve společnosti. Chce objevovat a chránit krásu a důstojnost dětství i mužství i ženskosti, otcovství i mateřství, stejně jako i panictví a panenství. Bojuje proti diskriminaci mužů i žen i dětí.„Děti mají přirozené právo nejen na oba rodiče, ale i na jejich věrnost a společnou lásku. Aby dítě správně pochopilo lásku, musí ho maminka vést k tatínkovi a tatínek k mamince, a ne se o dítě přetahovat nebo si ho kupovat či dokonce používat jako nástroj boje mezi dospělými. Aby dítě získalo správnou představu o základní jednotce společnosti, o rodině, potřebuje osobní zkušenost dobré rodiny, která dovede úspěšně zvládat krize, rodiny, kde žije jeden pro druhého. Přátelé, přiznejme pravdivě, že v naší společnosti v této oblasti potřebujeme veliký posun v myšlení.“ otec Jan